Venda d'entrades

Condicions de compra

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (Llei 34/2002) l'informem que vostè està formalitzant una transacció comercial amb Ajuntament de Cerdanyola, amb el número de NIF P0826600I, amb seu social a Pl. Francesc Layret, s/n, 08290, Cerdanyola del Vallès (en endavant, l' "Organitzador"). Per posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Cerdanyola pot fer arribar un correu electrònic a oac@cerdanyola.cat.

La compra de l'entrada implica l'acceptació de les condicions generals en el moment de la compra. Les següents condicions de compravenda tenen com a finalitat establir els termes i explicar els detalls de l'operació de compra d'entrades per part dels usuaris que procedeixin a l'adquisició per aquesta via, així com els drets i obligacions inherents a la/es entrada/es objecte de compra.

 

1. SERVEI DE VENDA D'ENTRADES

1.1. Condicions del Servei de Venda d'Entrades

La/es entrada/es s'emeten d'acord amb les normes i regulacions del recinte i de l’Organitzador de l'esdeveniment les quals estaran a disposició del comprador a la taquilla del recinte. La infracció de qualsevol d'aquestes normes i regulacions, o qualsevol altre acte que pugui provocar dany, perjudici o greuge, donarà dret a l'organitzador de l'esdeveniment a expulsar al Comprador del recinte.

La revenda il•legal d'una entrada o l'intent de revenda il•legal constitueix causa suficient per a la confiscació o cancel•lació d'aquesta entrada sense dret a reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació.

Una entrada no es pot utilitzar per a fins publicitaris, comercials, promocionals, de jocs, concursos o apostes, sense autorització prèvia, expressa i fefaent de l'Organitzador.

L’Esdeveniment podrà ser gravat per a fins comercials i/o promocionals, de manera que els compradors atorguen el seu consentiment mitjançant l'accés al Esdeveniment perquè la seva imatge pugui ser gravada i reproduïda posteriorment amb els esmentats fins com a part del públic.

L'Organitzador es reserva el dret d'admissió al Esdeveniment.

L'Organitzador està legalment autoritzat a efectuar les revisions i registres pertinents per verificar que es compleixen les condicions de seguretat dins de l'Esdeveniment.

Qualsevol entrada arrugada, trencada o que presenti indicis de falsificació autoritzarà a l'Organitzador a privar al seu portador de l'accés al Esdeveniment.

L’Organitzador no es fa responsable de la pèrdua o del robatori de l'entrada.

 

2. POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

2.1. Aspectes generals

No s'admetran canvis o devolucions de les entrades, excepte en cas de cancel•lació de l'Esdeveniment.

La impossibilitat d'assistir a un esdeveniment o espectacle o la comissió d'un error en realitzar la compra de la/es entrada/es no són motius que permetin la seva devolució.

D'acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d'ordenació del comerç minorista, el Comprador no pot exercir el dret de desistiment ni de resolució.

En cas de suspensió de l'Esdeveniment un cop transcorregut més de la meitat del mateix, el Comprador no tindrà dret al reemborsament del Preu de l'entrada.

Les males condicions climatològiques no donen dret a devolució de l'entrada o del Preu de la mateixa.

Davant de qualsevol cancel•lació o canvi que es produeixi en un esdeveniment, l’Organitzador es compromet a enviar un correu electrònic al comprador a l'adreça que hagi indicat en el formulari de compra informant sobre la cancel•lació o canvi.

 

2.2. Canvis i devolucions

Només s'admetran canvis i devolucions en cas de cancel•lació de l'Esdeveniment.

En el cas que l'Organitzador decideixi procedir a la devolució del Preu, aquest serà reemborsat en la mateixa targeta de crèdit o dèbit utilitzada per a la compra, dins del termini de quinze (15) dies hàbils des de la data de la comunicació pública de la cancel•lació de l'Esdeveniment.

 

2.3 TPV Virtual (el comerç)

Aquest portal utilitza el TPV Virtual (el comerç) a través de BBVA.

El comerç només podrà processar transaccions originades des de les pàgines web que hagin estat degudament verificades per BBVA.

El comerç procedirà a l'anul•lació immediata de les operacions de targeta quan s'hagi produït un càrrec indegut, o no s'hagi materialitzat completament el procés de venda i lliurament de la mercaderia.

El comerç no emmagatzemarà de cap manera les dades de les targetes en la seva instal•lació, excepte que fos necessari per al seu funcionament, en el cas estarà subjecte al programa de seguretat PCI / DSS de Visa i MasterCard. Encara en aquest cas està terminantment prohibit guardar el codi CVV2 (tres dígits de seguretat impresos en el revers de les targetes) sota cap circumstància.